Czym są misje parafialne?

Misje to święto wspólnoty parafialnej

Wspólnota parafialna uwielbia Boga Ojca za Dar Jezusa i Ducha Świętego.

Misje to potwierdzenie Bożej miłości

Bóg potwierdza swą darmową miłość do człowieka.

Misje to umocnienie w nadziei

Odnawiają nadzieję i umacniają ludzi zgnębionych na duchu, zniewolonych, smutnych, cierpiących.

Misje to Boża amnestia

Powszechne i całkowite darowanie wszelkich grzechów, dla skruszonych w sercu.

Misje to nowy początek.

Misje zamykają "drzwi przeszłości", rozpoczynając nowy rozdział w relacjach człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem.

Misje to pogłębienie życia duchowego

Misje rodzą świadomość, i pragnienie bycia świętymi.

 

 

 

JAK PRZEŻYWAĆ DNI TRWANIA MISJI I PO MISJACH?

 

Modlić się o łaski misyjne dla siebie, dla rodziny i dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą otworzyć się na działanie Bożej łaski.

Wytrwale modlić się w gronie rodziny o dobre przeżycie misji oraz o trwałe owoce misji a szczególnie o przerwanie zła /alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów/.

Wziąć w duchową adopcję kogoś, kto szczególnie potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

Założyć „konto w Banku Bożego Miłosierdzia" i gromadzić na nim ofiarowane Bogu dary duchowe (modlitwa, cierpienie, post, itp.) na intencję misji.

Maksymalnie wykorzystać czas na udział w misjach. Nie planować w tym terminie żadnych wyjazdów, prac, imprez zakłócających przeżycie misji.

Współpracować  z kapłanami i innymi parafianami dla pomnażania wspólnego dobra duchowego.

Zapamiętaj mnie (90 dni)