REKOLEKCJE WAKACYJNE

Ministranckie rekolekcje wakacyjne

 

Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji organizowane są letnie rekolekcje dla służby liturgicznej. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji ministrantów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

 

 

PUNKTY REKOLEKCYJNE:

Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31;
Bielsko Lipnik – Ośrodek Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Polna 51;
Rybnik Niewiadom – Ośrodek przy parafii Bożego Ciała i św. Barbary, ul. ks. Skargi 46; Brenna Leśnica, Leśnica 87;
Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195;
Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36;
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17.

 

TURNUSY:

 

Turnus I: Turnus II: Turnus III: Turnus IV: Turnus V: Turnus VI:

24 VI – 2 VII; 3 VII – 11 VII; 12 VII – 20 VII; 21 VII – 29 VII; 30 VII – 7 VIII;

8 VIII – 16 VIII

 

 

PRZEZNACZENIE:
Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV (młodsze klasy SP);
Bielsko Lipnik – Siostry, turnusy: IV, V, VI (młodsze klasy SP);
Rybnik Niewiadom, turnusy: I, II (młodsze klasy SP);
Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III, IV (V, VI klasy SP);
Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (VII klasa szk. podst., II i III Gimnazjum);
Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi);

 

 

PROWADZĄCY:

 

Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

 

UBEZPIECZENIE:

 

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

 

Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info i trwają do 25 maja br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów (ks. Cezariusz Wala tel. kom. 519 318 869).

 

 

Na turnusie VI w Kalnej i Brennej Ośrodku Kleryckim przewidziano kurs lektora i psałterzysty.

 

 

KOSZTY:

Ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi tak jak w poprzednich latach 380 zł. od osoby.

 

 

 

Miejsca zarezerwowane przez internat należy opłacić do 14 dni od mementu zapisania, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (np. z kilku parafii zbiorczo) do Parafii MB Piekarskiej w Katowicach, na osiedlu Tysiąclecia lub bezpośrednio do archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów

Zapamiętaj mnie (90 dni)