Słowo od naszych duszpasterzy

Gdybyśmy mieli czekać na to,

aż będziemy „w pełni gotowi”

czekalibyśmy... przez resztę życia.

Zrób więc, drogi bracie i siostro,

 to co możesz, z tym co możesz 

TERAZ...

 

Misje Święte jest to czas wspólnotowo przeżywanej formy medytacji, pod wpływem której każdy indywidualnie dokonuje pogłębionego rachunku sumienia. Świadome uczestnictwo w naukach i Mszach św. misyjnych ma zaowocować uporządkowaniem własnego wnętrza, podjęciem niezbędnych decyzji, dokonaniem potrzebnych wyborów.

Od 21 do 29 października 2017 roku mamy kolejną szansę przeżywania wyjątkowego czasu. Misje Święte są po to, by obudzić własne sumienie i skłonić je do stawania przed Bogiem w prawdzie. Stwarzają możliwość zajrzenia do wszystkich zakamarków serca i otworzenia ich przed Bogiem - nawet tych najbardziej wstydliwych, mrocznych zepchniętych głęboko w podświadomość. Robimy to aby pozbyć  się złudnych przekonań o sobie i doprowadzić do wewnętrznej uczciwości, jaką gwarantuje szczerość.

Niech dni Misji Świętych staną się dla każdego czasem osobistego spotkania z Chrystusem. Dla ludzi zmęczonych i zniechęconych niech będzie to czas odnalezienia nowej nadziei. Dla wątpiących w wierze, okazja do ponownego spotkania żywego Boga. Dla tych co się w życiu pogubili, czas nawrócenia. Dla tych co Boga w życiu bardzo obrażali, okazja by wreszcie pojednali się z Nim. Dla słabnących na duchu, dni odzyskiwania sił duchowych. Dla cierpiących i smutnych, czas pociechy, a dla żyjących na co dzień blisko Boga, czas jeszcze większego rozradowania się swoją wiarą.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy - woła Chrystus! Uporządkujcie wnętrza i wykorzystajcie czas na remanent swojej duszy! - Zaproszenie to jest zachętą skierowaną do każdej i każdego bez wyjątku. Wszyscy czujmy się zaproszeni do przeżywania tego wyjątkowego czasu Misji Świętych. Ten, który wzywa i powołuje, jest z nami zawsze, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy nadzieję, że ten święty czas pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga i drugiego człowieka. Zbliżmy się zatem do Boga, a i On zbliży się do nas.  

 Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę i umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo - może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

                                                                                              Wasi Duszpasterze

                                                                                              Proboszcz i Wikariusze

Zapamiętaj mnie (90 dni)