Cmentarz

Regulamin cmentarza:

 

 1. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest:
  a) w okresie letnim (IV-X) w godz. od 7 do zmroku
  b) w okresie zimowym (I-III, XI-XII) w godz. od 8 do zmroku.
 2. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i porządek oraz należy chodzić w stosownym ubiorze.
 3. Szkło i śmieci należy składować w wyznaczonych miejscach.
 4. W miejscu pobierania wody należy zachować czystość i porządek.
 5. Na ustawianie pomników, nagrobków, obramowań i ławek należy uzyskać zgodę Kancelarii Parafialnej.
 6. Ofiara pochówkowa pobierana jest na okres 20 lat od daty pogrzebu, po tym czasie kwatera jest znów własnością Parafii, chyba że za odpowiednią opłatą przedłuży się w Kancelarii Parafialnej rezerwację na kolejne lata.
 7. Ofiary z cmentarza służą regulowaniu opłat za jego utrzymanie np. wywóz śmieci, rachunki za wodę.
 8. Na terenie cmentarza zabrania się:
  dewastacji mogił,
  niszczenia krzewów,
  wprowadzania psów,
  zaśmiecania terenu,
  palenia papierosów,
  hałasowania.
 9. Należyty wygląd cmentarza niech będzie wyrazem naszej wiary w „Świętych Obcowanie”.
Zapamiętaj mnie (90 dni)