Modlitwa ministranta

Modlitwa do św. Tarsycjusza

 

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.
I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli.

Amen.
 

 

Przed służeniem

 

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, 

By świętą pełnić służbę.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
a serce pełniło zawsze Twoją wolę.

Amen.

 

 

Po służeniu

 

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie,

szedł tylko drogą zbawienia. 

Amen.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)