Linia czasu naszej parafii

Budowa gotyckiej kaplicy św. Józefa na podarowanym przez gospodarza, pana Jakuba Czempiela gruncie (2a 54m2) - wuj błog. Ks. Józefa Czempiela.

Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach erygowano lokalię. Pierwszym lokalistą (proboszczem) zostaje mianowany ks. Józef Smandzich (w 1992r. Zostaje prałatem).

Lokalia na Józefce zostaje odnowiona, ks. Jerzy Pietrucha zostaje mianowany lokalistą (drugi proboszcz).

Ks. Jerzy Pietrucha zostaje mianowany Pierwszym Kuratorem tej Kuracji.

Dekretem erekcyjnym ks. Biskupa Stanisława Adamskiego zostaje ustanowiona Kuracja.

Ks. Proboszcz Jerzy Pietrucha przenosi ją do adoptowanego starego budynku mieszkalnego na skromne probostwo stojące obok kaplicy św. Józefa.

Zakończenie powiększania kaplicy św. Józefa.

Ks. Proboszcz Jerzy Pietrucha otrzymuje upragnione po wielkich trudach ze strony władz państwowych zezwolenie na rozbudowę kościoła (kaplicy).

Trzecim proboszczem na Józefce zostaje mianowany ks. Józef Klemens. Ks. Proboszcz Jerzy Pietrucha dekretem Biskupa Ordynariusza przechodzi do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze.

Po dalszych wielkich i trudnych staraniach ks. Józefa Klemensa władze państwowe zezwalają na budowę nowego kościoła w miejsce rozebranej kaplicy św. Józefa.

Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz o godz. 11:00 poświęcił nowo wybudowany kościół św. Józefa.

Czwartym Proboszczem Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach zostaje mianowany ks. Rajmund Machulec. Ks. Józef Klemens zostaje przeniesiony jako proboszcz do parafii św. Jadwigi w Katowicach - Szopienicach.

Rozpoczęto budowę nowego probostwa.

Urząd Miejski w Piekarach Śl. wydał ostateczne zezwolenie na rozpoczęcie budowy nowego cmentarza. Grunty zostały wykupione od prywatnych właścicieli, natomiast jeden z nich podarował je na rzecz parafii.

Ks. Klemens Józef dokonał poświęcenia cmentarza, grzebanie zmarłych rozpoczęto w styczniu 1990r.

Zawiązuje ją przy parafii Społeczny Komitet Budowy Gazociągu na Kol. Józefka, który 2 stycznia 1989r. rozpoczyna swoją działalność.

Po rozliczeniu finansowym i materiałowym Decyzją Prezydenta Miasta Piekary Śl. Zakończył swoja działalność Społeczny Komitet Budowy Gazociągu na Kol. Józefka - wykonując w ciągu 22 miesięcy gazociąg o długości 7011 mb.

Zostaje wydany pierwszy numer "Głosu Józefa".

Wyjazd parafian do Warszawy - udział we Mszy św. Beatyfikacyjnej Błog. ks. Józefa Czempiela z towarzyszami naszego parafianina.

Ks. Abp. dr. Damian Zimoń dokonuje poświęcenia płaskorzeźby Błog. Ks. Józefa Czempiela przy ołtarzu nawy bocznej. Przy udziale tłumu wiernych poświęcił nowo wybudowaną Kaplicę Cmentarną.

Piątym Proboszczem Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach zostaje mianowany ks. Andrzej Tatarczyk. Ks. Rajmund Machulec przechodzi na emeryturę.

Po ciężkiej chorobie, w szpitalu górniczym w Bytomiu umiera ks. proboszcz Andrzej Tatarczyk, administratorem parafii zostaje ks wikary Zbigniew Mizia.

Szóstym Proboszczem Dekretem Kurii Diecezjalnej w Katowicach zostaje mianowany ks. Grzegorz Brzyszkowski, który przybył z parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach.

Galeria

Zapamiętaj mnie (90 dni)