Nekrologi

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH PARAFIAN

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny. 

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Franciszek

Olszok

1967-08-19

2017-10-16

Urszula

Reichelt

1937-11-30

2017-10-14

Łucjan

Morawiec

1956-01-11

2017-09-29

Tadeusz

Rabsztyn

1928-09-17

2017-09-16

Dorota

Banaś

1951-01-26

2017-09-16

Bożena

Wiśniewska

1959-03-21

2017-09-14

Barbara

Zabiegała

1943-01-02

2017-09-11

Joanna

Szwajnoch

1948-06-19

2017-09-10

Gertruda

Walter

1950-12-19

2017-09-05

Tadeusz

Caban

1941-09-12

2017-09-05

Mieczysław

Spera

1925-12-24

2017-09-04

Teresa

Szulc

1944-06-15

2017-09-01

Władysław

Żołubak

1952-06-27

2017-09-01

Józef

Kucharski

1933-06-26

2017-08-29

Anna

Pyka

1927-07-22

2017-08-25

Edward

Nowak

1932-10-06

2017-08-25

Marian

Kirkowki

1956-08-05

2017-08-20

Józef

Rak

1939-01-30

2017-08-19

Antoni

Kadłubiec

1930-10-15

2017-08-17

Ewa

Werner

1960-04-10

2017-08-14

Marcin

Kuś

1973-05-26

2017-08-10

Róża

Pastuszyn

1936-07-11

2017-07-31

Zapamiętaj mnie (90 dni)