Witamy na stronie internetowej

parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich

    

  

  Numer konta bankowego:

PKO Bank Polski SA

94 1020 2368 0000 2402 0379 3312

 

    

 

 

 

 

 

Transmisja na żywo:

 

  

 

      

 

 Intencje Mszalne

 

Ogłoszenia Parafialne

 

Nekrologi 

   

LIPIEC 2022

 

„Nie możemy mówić o rodzinie, nie wspominając o znaczeniu osób starszych wśród nas. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie byliśmy tak liczni, ale nie wiemy, jak dobrze przeżyć ten nowy etap życia: jest wiele planów pomocy na starość, ale mało projektów na życie. Osoby starsze często wykazują szczególną wrażliwość na troskę, refleksję i uczucie. Jesteśmy, lub możemy się stać, mistrzami czułości - i to jak bardzo! W tym świecie przyzwyczajonym do wojny potrzebna jest prawdziwa rewolucja czułości. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajmy: dziadkowie i osoby starsze są chlebem, który karmi nasze życie, są ukrytą mądrością ludu, dlatego powinniśmy oddać im cześć, i po to ustanowiłem dzień im poświęcony.

 

Módlmy się za osoby starsze, aby stały się nauczycielami czułości, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością".

 

  Papieskie intencje modlitewne

 

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Papieskieska Światowa Sieć Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy):  https://thepopevideo.org

 

 

Liturgia


2022-08-11, Czwartek
Wspomnienie św. Klary, dziewicy
Ez 12, 1-12, Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b), Ps 119 (118), 135, Mt 18, 21 – 19, 1
2022-08-12, Piątek
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
Ez 16, 1-15. 60. 63, Ez 16, 59-63, Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 1d), Por. 1 Tes 2, 13, Mt 19, 3-12
2022-08-13, Sobota
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32, Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a), Por. Mt 11, 25, Mt 19, 13-15

Wydarzenia

 

WAŻNE INFORMACJE!

 • Z względów bezpieczeństwa w naszym kościele codziennie są dezynfekowane ławki i klamki.
 • Przypominamy, że w naszym kościele po prawej stronie ołtarza (od zakrystii) przyjmujemy Komunię św. na rękę a po lewej stronie do ust.
 • Na zewnątrz kościoła jest nagłośnienie, które umożliwia uczestnictwo we Mszy św. przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego.
 • Wszystkie Msze św. są transmitowane przez parafialny kanał YouTube oraz na stronie internetowej parafii.
 • W ciągu dnia nasz kościół parafialny jest otwarty do osobistej modlitwy.
 • Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dot. bezpieczeństwa: stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).
 • W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

BUDUJMY WIĘZI! List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

 

Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia.

W przyszłą niedzielę w naszej Ojczyźnie rozpocznie się X Tydzień Wychowania, którego hasłem będzie wezwanie „Budujmy więzi”.

Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości.” (Jan Paweł II, Anioł Pański, 26 grudnia 1982). Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem skuteczności procesu wychowania.

 

 1. Budowanie dojrzałych więzi a osobisty rozwój

Papież Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia przedstawia obraz szczęśliwej rodziny: „Przekraczamy zatem próg tego pogodnego domu, gdzie rodzina siedzi wokół świątecznego stołu. W centrum spotykamy ojca i matkę z całą ich historią miłosną. W nich wypełnia się ów pierwotny plan, który sam Chrystus przywołuje z mocą: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (Mt 19, 4).” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 9)

Trudny czas epidemii, który mocno się wpisał w historię rodzin w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, stał się dla wielu z nas okazją do refleksji nad dotychczasowym życiem. Przymusowe pozostawanie w domu w gronie najbliższych pozwoliło nam wyraźniej zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. Być może udało się nam zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski.

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.” (Rz 8, 28). Te słowa z Listu do Rzymian mówią o tym, że nie ma w naszym życiu niczego, czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla naszego wzrostu. Dotyczy to także ostatnich miesięcy. Niejedna rodzina ma powód, by dziękować Bożej Opatrzności za dobre wykorzystanie okazji do pogłębienia relacji i wzmocnienia wzajemnej miłości. Trzeba jednak dodać, że również ci, którzy dzięki czasowemu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej przecież sferze życia. Warto wykorzystać tę niepowtarzalną okazję. Może potrzebna będzie rozmowa z duszpasterzem, z doradcą rodzinnym, czasem z terapeutą. Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu jest pogłębienie i umocnienie relacji. Jak wielu małżonków może powiedzieć: „Gdyby nie trudny okres, jaki mamy za sobą, nie bylibyśmy dziś tak kochającą się rodziną”.

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji. Warto przytoczyć przypowieść Jezusa o kobiecie, która odnalazła zagubioną drachmę. Z radości zaprosiła przyjaciółki i sąsiadki: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam” (Łk 15, 9). Spontaniczny odruch serca każe kobiecie dzielić radość z innymi. W czasie epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. W prowadzonych rozmowach telefonicznych można było często usłyszeć: „Jak tylko to wszystko minie, musimy się spotkać.” Warto dotrzymać takich obietnic. W epoce, której wyrazem wzajemnych relacji są często jedynie kontakty poprzez media elektroniczne, w sercach wielu osób odżyło pragnienie rozmowy i prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. Nie powinniśmy go w sobie zagłuszać.

 

 1. Wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów elektronicznych

Papież Franciszek przypomina, że „w Nowym Testamencie mowa jest o Kościele zbierającym się w domu. Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 15).

Nic nie zastąpi udziału we Mszy św. wraz z braćmi i siostrami zgromadzonymi razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas niezależnych było to niemożliwe, mieliśmy okazję doświadczyć, na ile nasze domy są rzeczywiście domowymi Kościołami. Wiele rodzin ożywiło wspólną modlitwę, podejmując choćby lekturę Pisma Świętego. Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu odpowiedzialności za wiarę swych dzieci jeszcze gorliwiej niż do tej pory realizowali spoczywające na nich obowiązki pierwszych i najważniejszych katechetów.

Nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary okazały się w ostatnim czasie media społecznościowe. Dzięki transmisjom online wiele osób miało możliwość kontaktu ze swym kościołem parafialnym, udziału we Mszy świętej, we wspólnej modlitwie czy w rekolekcjach wielkopostnych. Powodzeniem cieszyły się nagrania wartościowych homilii, odwiedzano strony zawierające teksty czy filmy o tematyce religijnej. Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postawy dobrego korzystania z mediów cyfrowych. Częstym zabiegiem wychowawczym podejmowanym w tej dziedzinie jest ograniczanie czasu, jaki spędzamy przy komputerze. Z całą pewnością nie można bagatelizować tego problemu, zwłaszcza, że zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę. Nie można jednak nie zauważać także innych obszarów pracy wychowawczej w tej sferze. Papież Franciszek zwraca na przykład uwagę na potrzebę rozwoju zdolności odkładania zaspokajania pragnień: „Nie chodzi o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności do (…) nie stosowania prędkości cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia. (…) Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego siebie, niezależnym od swoich impulsów” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 275).

W ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, że wiele dziedzin życia mogło się rozwijać, z pewnością w niepełnej formie, dzięki mediom elektronicznym. Obok przeżywania wiary, można tu wymienić zdalne nauczanie realizowane przez szkoły i wyższe uczelnie czy przepływ informacji. Wśród celów uwzględnianych w wychowaniu i edukacji nie może zabraknąć kształtowania kompetencji odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych.

 

 1. Fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem

W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią wielu z nas uświadomiło sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne praktykowanie wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób przeżyliśmy tegoroczne Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, brakowało nam świątecznej i niedzielnej Mszy świętej. Ten czas, pełen tęsknoty za powrotem do zwyczajnych form religijności, mógł się przyczynić do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem. Człowiek, który rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż wszystkie okoliczności zewnętrzne. Powtórzy wtedy za św. Pawłem, że „…ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39).

Robotnicy z przypowieści o winnicy, mieli za złe gospodarzowi, że płacąc za pracę zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko jedną godzinę. Zależało im na tym, co mogą otrzymać, a nie na relacji z właścicielem winnicy (Mt 20, 1-16). Warto przyjrzeć się swojej modlitwie i zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy – na samym Jezusie czy na tym, co możemy od Niego otrzymać.

Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego znaczenia.

 

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 

Zachęcamy Was do skorzystania z szansy, jaką niesie z sobą kolejny Tydzień Wychowania, który przeżywać będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września br. W tym roku chcemy zaprosić Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a także wszystkich, dla których nieobojętna jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży do refleksji nad fundamentalną rolą, jaką w naszym życiu pełnią relacje z Bogiem i bliźnimi.

Wszystkim zaangażowanym w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, a także wszystkim podejmującym codziennie pracę nad sobą, udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

 

Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.


Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

OŚWIADCZENIE ARCHIDIECEZJI

 

Mając na uwadze wskazania Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we Włoszech oraz dobro wiernych z przykrością informujemy, że Archidiecezja Katowicka odwołuje zorganizowany wyjazd wiernych do Rzymu w ramach Narodowej Pielgrzymki z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który zaplanowano w dn. 15–17 maja br.


Duszpasterstwo rodzin Archidiecezji Katowickiej

Od grudnia 2019 w naszej archidiecezji została uruchomiona platforma cyfrowa zapisów internetowych dla narzeczonych przygotowujących się do ślubu. Ma ona na celu ułatwić narzeczonym sprawne odnajdywanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni życia rodzinnego.  W naszej parafii odbędą się nauki w dniach 17 i 18 oraz 24 i 25 luty 2020 r. o godz. 19.00.  Chętnych prosimy aby wpisywali się przez podany poniżej adres:


PORTUGALIA 2020. Pielgrzymka parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich.

TERMIN: 23.07 – 31.07.2020


CENA: 3250 PLN
CENA OBEJMUJE : PRZELOTY SAMOLOTEM, TRANSFERY NA LOTNISKA, KOMFORTOWY AUTOKAR, OPIEKA PILOTA, UBEZPIECZENIE NNW I KL, 8 NOCLEGÓW W FATIMIE, 8 ŚNIADAŃ, 8 OBIADOKOLACJI


DODATKOWO PŁATNE: BILETY WSTĘPU:
BATAHLA, TOMAR, KOŚCIÓŁ ŚW. FRANCISZKA, REJS PO DOURO, ZESTAWY TOURGUIDE, LOKALNI PRZEWODNICY
OK. 100 EUR

 

BIURO PODRÓŻY TORTUGA ul. Poniatowskiego 14c/2 40-055 Katowice NIP:6342545059
OPIEKUN DUCHOWY: Ks. Szymon Kubica

 

 

1 DZIEŃ:
Spotkanie pod Parafią o godzinie 8.00. Msza święta. Przejazd na lotnisko w Warszawie.
Przelot samolotem rejsowym TAP Portugal do Lizbony. Posiłek na pokładzie samolotu.
Lądowanie o godzinie 18.00. Przejazd do Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Wieczorem wyjście na różaniec i procesję ze świecami. Nocleg.

 

2 DZIEŃ:
Msza święta w Kaplicy Objawień. Śniadanie. Całodzienny pobyt w Sanktuarium
Fatimskim. Nasz spacer rozpoczniemy od zwiedzania ekspozycji 'Fatima, Światło, Pokój'
gdzie będziemy mogli zobaczyć najcenniejsze wota ofiarowane przez pielgrzymów.
Następnie wizyta w Bazylice Różańcowej, Bazylice Trójcy Przenajświętszej oraz Kaplicy
Objawień. Przejście na Drogę Krzyżową. Dalszy spacer do wioski Aljustrel, w której
znajdują się domy rodzinne Hiacynty, Franciszka i Łucji. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Wieczorem wyjście na różaniec i procesję ze świecami. Nocleg.

 

3 DZIEŃ:
Msza święta w Kaplicy Objawień. Śniadanie. Porto: objazd miasta rozłożonego u ujście
rzeki Douro, następnie spacer po mieście, Torre Dos Clerigos, Avenida Dos Aliados
z ratuszem i pomnikiem króla Piotra IV, stacja Sao Bento zdobiona obrazami wykonanymi
z azulejos, kościół św. Franciszka z talha dourada. Następnie wizyta w Villa Nova Gaia
i czas na degustację Porto. Nasz dzień zakończymy rejsem po Douro oraz obiadokolacją
w restauracji z widokiem na Porto. Powrót do hotelu. Nocleg.

 

4 DZIEŃ:
Śniadanie. Wyjazd do Santarem, gdzie w XIII wieku miał miejsce Cud Eucharystyczny.
Msza święta. Następnie wizyta w Tomar: miejscowości gdzie stanął jeden
z najpiękniejszych klasztorów w Portugalii skrywający tajemnice Zakonu Templariuszy,
którzy przetrwali w Portugalii jako Zakon Chrystusowy. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja.
Wieczorem wyjście na różaniec i procesję ze świecami. Nocleg.

 

5 DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd na Cabo do Roca: najbardziej na zachód wysunięty przylądek
Europy, gdzie „ląd się kończy, a morze zaczyna”. Następnie przejazd do Lizbony. Spacer
rozpoczniemy od Katedry Se oraz kościoła św. Antoniego, który znajduje się w miejscu
jego narodzin. Msza święta. Przejazd do dzielnicy Belem gdzie zobaczymy symbole
wielkości Portugalii z czasów wielkich odkryć geograficznych: Wieżę Belem oraz Klasztor
Hieronimitów. Obiadokolacja w Lizbonie. Powrót do hotelu. Nocleg.

 

6 DZIEŃ:
Śniadanie. Wyjazd do Batalha jednego z najwspanialszych klasztorów portugalskich,
zbudowanego w podzięce Matce Boskiej. Zobaczymy m.in. Grób Nieznanego Żołnierza,
Niedokończone Kaplice, fantastyczne Krużganki Królewskie oraz nagrobek Henryka
Żeglarza. Nazare: zwiedzanie sanktuarium, plażowanie i odpoczynek na jednej
z najpiękniejszych plaż w Portugalii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Wieczorem wyjście
na różaniec i procesję ze świecami. Nocleg.

7 DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd do dawnej stolicy Portugalii Coimbry. Msza święta w klasztorze
klarysek, którego historia związana jest ze słynną królową świętą Elżbietą Portugalską.
Następnie przejazd do niezwykłych miasteczek nad Oceanem Atlantyckim: Senhor da
Pedra z kaplicą zbudowaną na Skale w Oceanie oraz urokliwego Costa Nova. Czas wolny
na plażowanie i relaks. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Wieczorem wyjście na różaniec
i procesję ze świecami. Nocleg.

 

8 DZIEŃ:
Śniadanie. Wizyta w Obidos – malownicze, średniowieczne miasteczko z zamkiem
i doskonale zachowanymi murami obronnymi, miejsce produkcji słynnego wiśniowego
likieru Ginjinhy , którą pija się w czekoladowych filiżankach. Przejazd na plażowanie w
okolicach Foz do Arelho lub możliwość organizacji wyjazdu fakultatywnego na wyspy Ilha
Berlenga. Wspaniała wyprawa motorówkami na oddalone od lądu idylliczne wysepki, gdzie
będziemy mogli plażować lub rozkoszować się dziką przyrodą Portugalii. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Wieczorem wyjście na różaniec i procesję ze świecami. Nocleg.

 

9 DZIEŃ:
Msza święta w Kaplicy Objawień. Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Lizbonie. Przelot
liniami TAP Portugal do Warszawy. Transfer na miejsce zbiórki. Zakończenie pielgrzymki.

 

Zapisy i zaliczka w wysokości 500zł wpacamy w kancelarii
parafialnej do końca Listopada 2019r.
Dodatkowe informacje dostępne u Ks. Szymona


Zmarł ks. Rajmund Machulec

Kochany Duszpasterz, tytan pracy, oddany kapłan, wielki organizator, prawdziwy przyjaciel, skarbnica wiedzy i mądrości - te słowa to wciąż za mało, by opisać postać Księdza Rajmunda Machulca, wieloletniego proboszcza naszej parafii i dziekana dekanatu piekarskiego, który dzisiejszej nocy (16/17 sierpnia) wrócił do Niebieskiej Ojczyzny.

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że pogrzeb Księdza Rajmunda będzie miał miejsce się w środę 21 sierpnia o godz. 11:00, różaniec za Księdza Proboszcza o 10:30.

Codziennie aż do dnia pogrzebu będą się odbywać modlitwy za duszę ks. Rajmunda po Mszach Św. wieczornych.

 


Festiwal Życia. Kokotek, 8-14.07.2019

To największe plenerowe wydarzenie chrześcijańskie w regionie! O co chodzi? O radość, entuzjazm, poznanie sensu życia, odkrycie Boga (może po raz kolejny?), o relacje, spotkanie, muzykę, warsztaty, ewangelizację… o to wszystko i jeszcze więcej!

 

Pierwszy Festiwal Życia w Kokotku odbył się w lipcu 2018 roku i zgromadził ponad 700 uczestników z całej Polski. Jesteśmy w trakcie przygotowania drugiego, który odbędzie się w terminie od 8-14 lipca 2019 w Kokotku, leśnej części Lublińca, na Śląsku, przy Stawie Posmyk.

 

Obok zaplanowanego rytmu dnia - Mszy świętych, warsztatów, modlitw, konferencji - w planie wydarzenia na 2019 rok znalazło wiele atrakcyjnych punktów, min. koncerty Kuby Badacha i Arki Noego; spektakl teatralny i musical o proroku Eliaszu 'Jak Ogień'. Wśród zaproszonych konferansjerów znajdują się min. ks. Artur Godnarski, Sylwia Jaśkowiec, czy Monika i Marcin Gomułkowie.

 

Wydarzenie organizuje wspólnie 5 diecezji województwa śląskiego i Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów MN. Zaplecze wydarzenia zapewnia Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA.

 

Festiwal Życia skierowany jest głównie do osób w wieku 16-35 lat. Wystarczy, chcieć spotkać się z ludźmi, którzy cieszą się życiem.

 

Można wziąć udział w Festiwalu samemu lub wraz z większą grupą.

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia www.festiwalzycia.pl


Plan spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu

 • Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od 6:30 do 8:00       oraz       od 17:30 do 18:00.
 • Wielka Środa spowiedź dla dzieci               od 17:30 do 18:00.
 • Wielki Czwartek od 8:00 do 9:00       oraz       od 16:30 do 17:30.
 • Wielki Piątek od 8:00 do 11:00     oraz       od 15:00 do 17:15oraz po ceremoniach do 20.00.
 • Wielka Sobota     od 8:00 do 11:00     oraz       od 15:00 do 17:30.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ROK 2019

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego Roku Liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej i ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

 

W Triduum Paschalnym istnieje możliwość uzyskania Odpustu Zupełnego przez wszystkich, którzy spełniwszy zwykłe warunki odpustu wypełnią następujące dzieła:

 • Wielki Czwartek udział we Mszy Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed tak

                                  Wielkim Sakramentem…”

 • Wielki Piątek pobożny udział w Adoracji Krzyża św. i ucałowanie Go w czasie ceremonii
 • Wielka Sobota udział w Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

 

WIELKI CZWARTEK

Godz. 18.00 Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów.

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to szczególne święto każdego kapłana. Po Mszy św. będzie okazja do cichej Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
do godz. 21.00.

 

WIELKI PIĄTEK

Godz. 8.00 – 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy.

Godz. 9.00     Droga Krzyżowa

Godz. 15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego i nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.00   Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu

Po Liturgii Męki Pańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

Godz. 21.00   Droga Krzyżowa połączona z czuwaniem Mężczyzn

Godz. 23.00   Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

W Wielki Piątek w czasie Drogi Krzyżowej i Liturgii Męki Pańskiej odbędzie się kolekta przeznaczona na Boży Grób w Jerozolimie i Ziemię Świętą. Zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.

 

WIELKA SOBOTA

Godz. 8.00     początek Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie.

Godz. 19.00   zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie.

W Wielką Sobotę każdy wierny adoruje Chrystusa Eucharystycznego w Bożym Grobie jak mu czas pozwala.

19.00 – 21.00           Przerwa – przygotowanie kościoła do ceremonii Wielkiej Soboty oraz do Uroczystości Wielkanocnych.

Święcenie pokarmów co godzinę od 10.00 – 17.00

Poświęconymi pokarmami podzielimy się z najbliższymi podczas wielkanocnego śniadania. Zmartwychwstały Chrystus przypomina nam, że jest możliwe zwycięstwo dobra nad złem między innymi przez okazanie miłosierdzia tym, którzy w swojej biedzie nie będą mogli zasiąść do obfitego świątecznego posiłku. Podczas każdego święcenia pokarmów przeprowadzona będzie zbiórka na cele charytatywne. Okres Świąt jest czasem, kiedy dzielimy się swoją radością i darem materialnym z najbiedniejszymi. Pomyślmy w ten święty czas o tych, którym jest ciężko, aby i oni mogli przeżyć nadchodzące święta wielkanocne.

 

Godz. 21.00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc z procesją rezurekcyjną.

Wszyscy uczestnicy tej liturgii przynoszą ze sobą świece. Prosimy, aby zabezpieczyć świecę osłonką, która pomoże utrzymać w czystości posadzkę kościoła. Na procesję zapraszamy poczty sztandarowe oraz mężczyzn do niesienia baldachimu.


ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO WIEDNIA

 Organizujemy Parafialną autokarową pielgrzymkę do WIEDNIA połączoną ze zwiedzaniem zespołu pałacowego VALTICE – LEDNICE i SANKTUARIUM MARYJNEGO W OŁOMUŃCU.

 

Program pielgrzymki:

 1. Sanktuarium Maryjne na Świętym Kopeczku - OŁOMUNIEC
 2. Zespół pałacowy VALTICE – LEDNICE.
 3. Wiedeń:
  1. Wzgórze Kahlenberg,
  2. Starówka, centrum miasta,
  3. Pałac Hofburg,
  4. Pałac Schonbrunn,
  5. Budynki Hundertwassera,
  6. Belweder,
  7. Kościół Krzyża Świętego,

 

Termin wyjazdu: 18-20 maja 2019r.

 

Cena pielgrzymki: 520 zł + koszty dodatkowe 30 €.

 

Zapisy w Kancelarii Parafialnej. Ilość miejsc ograniczona!

Przy zapisach wpłacamy zaliczkę w wysokości 100 zł i podajemy wymagane dane.

Dodatkowe informacje i szczegółowy program u ks. Szymona Kubicy

 


LinkiZapamiętaj mnie (90 dni)